Japonesa Saitaku

13 produtos

Saitaku Arroz Sushi embalagem 500 g
2,59
(5,18 € / Kg)
Saitaku Kit Ramen embalagem 407 g
8,50
(20,88 € / Kg)
Saitaku Maionese com Wasabi embalagem 160 g
4,55
(28,44 € / Kg)
Saitaku Maionese embalagem 160 g
4,55
(28,44 € / Kg)
Saitaku Mistura para Tempura embalagem 150 g
3,19
(21,27 € / Kg)
Saitaku Noodles para Ramen embalagem 250 g
3,10
(12,40 € / Kg)
Saitaku Panko Crunchy Breadcrumbs embalagem 150 g
2,99
(19,93 € / Kg)
Saitaku Pasta Miso Shiro Vegan sem Glúten embalagem 300 g
6,40
(21,33 € / Kg)
Saitaku Poké Sushi & Salad Sprinkle embalagem 35 g
4,50
(128,57 € / Kg)
Saitaku Sementes de Sésamo Pretas frasco 95 g
4,62
(48,63 € / Kg)
Saitaku Shirataki Noodles sem Glúten embalagem 200 g
3,78
(18,90 € / Kg)
Saitaku Sushi Kit embalagem 371 g
10,56
(28,46 € / Kg)
Saitaku Sésamo Miso Concentrado para Ramen frasco 210 ml
5,50
(26,19 € / Litro)

Fala agora…