Club del Gourmet Gianni Negrini

10 produtos

Gianni Negrini Pastrami Fumado unidade 80 g
4,45
(55,62 € / Kg)
Gianni Negrini Cotechino di Modena IGP unidade 500 g
12,99
(25,98 € / Kg)
Gianni Negrini Zampone di Modena IGP unidade 1 kg
28,59
(28,59 € / Kg)
Gianni Negrini Coppa unidade 80 g
4,35
(54,38 € / Kg)
Gianni Negrini Carpaccio unidade 80 g
5,09
(63,62 € / Kg)
Gianni Negrini Mortadela com Trufa unidade 120 g
5,59
(46,58 € / Kg)
Gianni Negrini Prosciutto Cotto com Trufa em Fatias unidade 120 g
6,99
(58,25 € / Kg)
Gianni Negrini Prosciutto Cotto unidade 80 g
3,95
(49,38 € / Kg)
Gianni Negrini Salame de Parma unidade 80 g
3,99
(49,88 € / Kg)

Fala agora…